Kontakt


Szyba, Zielony, Triumph Tiger 955i Fantasy, Okręty, Samoloty, Atak Irysy, Fioletowy, Motyl Wody, Tulipany, Czerwone, Krople Citroen GT, Super, Sport Spartacus, Gladiatorzy Komputerowa, Kot, Kwiaty, Ogród, Grafika słodki, Hovawart Rzeka, Chmury
Kontakt

Jak zgłosić tapetę autorską?
Wystarczy napisać na adres email który znajduje się poniżej. W temacie prosimy zamieścić "Prawa autorskie" i w prosty sposób udowodnić że posiadam prawa autorskie do zdjęcia (adres swojej strony, podać miejsce gdzie było robione itp.) oraz zostawić adres email lub numer telefonu w razie dalszego kontaktu.

How to report authorial wallpaper?
In the subject, please include your "Copyright" and in easy way prove, that you have the copyright on the image (your homepage, give the place where it was made, etc.) and leave an email address or a phone number in case further contact.

Kontak z administratorem strony / Contact with the site administrator


Yours email: